لوله کش مهرآباد اصفهان |09307616728


لوله کش مهرآباد اصفهان

لوله کش مهرآباد اصفهان
لوله کش مهرآباد اصفهان

لوله کش مهرآباد اصفهان

به منظور تضمین اجرای دقیق پروژه و عملیات و تعمیر و نگهداری، الزامات اقدامات انجام‌شده

تاسیساتی اصفهان

توسط دولت تیمور در طول آماده‌سازی، تدارک تجهیزات، ساخت‌وساز و عملیات و نگهداری تحت پروژه کمک گرانت به شرح زیر است.

برای معاف کردن اتباع ژاپن از عوارض گمرکی، مالیات داخلی و سایر نیروهای مالیاتی که در تیمور  با توجه به عرضه مواد، تجهیزات و خدمات و یا تحمل آن اعمال خواهد شد.

برای سازگاری با اتباع ژاپن که برای ورود به تیمور خدمات ارائه می‌کنند و برای عملکرد آثار خود در آنجا می‌مانند

تجهیز و نگهداری تجهیزات و تجهیزات ارایه‌شده در زیر کمک گرنت، به طور موثر و موثر،

لوله بازکنی اصفهان

و برای اطلاع دادن به شرایط عملیات و تعمیر و نگهداری تجهیزات و تجهیزات درخواست‌شده توسط طرف ژاپنی،

برای تحمل تمام هزینه‌های غیر از آن‌هایی که قرار است توسط گرانت مورد استفاده قرار گیرند،

برای اجرا و بهره‌برداری و نگهداری پروژه لازم است.

تعهدات قبل و در طول اجرای پروژه

۱)برای تحمل هزینه عملیات پمپ مورد نیاز برای توزیع آب حدود ۶ ماه در طول ساخت‌وساز

در ارتباط با اجرای کار بهبود مخزن خدمات پایین و اتاق شیر در کارخانه تصفیه آب  است.

۲)برای مطلع کردن کامل از طریق ملاقات با ساکنان محلی،

روزنامه‌ها و یا تابلوهای تبلیغاتی در رابطه با قطع تامین آب که پنج ساعت از ساعت ۱۰: ۰۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر و سه روز در هفته به دلیل بهبود کار ادامه خواهد یافت.

برای به دست آوردن مجوز و معافیت سلطنتی برای مصالح سنگی رودخانه استخراج معدن، باید ترتیبی دهد

تا رونده‌ای زیر مطابق با تجربه فعلی پروژه مشخص شود.

خدمات لوله کشی ساختمان اصفهان

برای کسب مجوز از موسساتی که نگران مواد سنگی رودخانه استخراج معدن هستند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.