لوله کش اردیبهشت اصفهان |09307616728


لوله کش اردیبهشت اصفهان

لوله کش اردیبهشت اصفهان
لوله کش اردیبهشت اصفهان

لوله کش اردیبهشت اصفهان

در کاربرد برای اجازه از جانب وزیر منابع طبیعی، لازم است

تاسیساتی اصفهان

که اطلاعات (طرح کلی)در زمینه ساخت‌وساز تحت پروژه و مکان‌هایی که اطلاعات جمع‌آوری اطلاعات را نشان می‌دهند،

و این اطلاعات را می توان در اسناد طرح ساخت‌وساز که بعد از اینکه قرارداد ساخت‌وساز موثر شود، ارایه کرد.

پس از امضای قرارداد، دی ان اس ا اس قرار است که اسناد طرح ساخت‌وساز زودتر و زودتر به دست آید

و به منظور اجازه از طرف وزیر به عنوان موافقت در مورد آن به کار رود.

لازم به ذکر است که موارد زیر، مواردی هستند که توسط دولت تیمو ر برای اجرای پروژه فاز ۲ انجام می‌شود.

۱)ملاحظات محیطی و اجتماعی مراحل پروژه I و فاز ۲ دسته‌بندی شده به عنوان مقوله سی هستند،

لوله بازکنی اصفهان

که به این معنی است که تاثیر جدی محیطی و اجتماعی در طول ساخت‌وساز و پس از تکمیل پروژه مورد انتظار نیست

و پروژه براساس راهنمای ای ای ا، توسطدنس اجرا خواهد شد.

با این حال، اعتبار اجازه ایی ای ا برای یک سال است، بنابراین لازم است

که دی ان اس ا اس اجازه تمدید مجوز تا زمان معتبر را داشته باشد.

۲)اجازه استفاده از زمین مربوط به پروژه تایید شده‌است که ناحیه شیب در اطراف در جاده دسترسی به کارخانه تصفیه بموسملک ملی است.

علاوه بر این، اجازه مقامات مربوطه برای استفاده از زمین مربوط به پروژهبرای  باید توسط دی  ان اس ا اس انجام شود.

۳)هزینه عملیات پمپ در طول نوسازی مخزن خدمات پایین ضروری است

که آب تصفیه را به مخزن سرویس بالا به جای مخزن خدمات پایین‌تر در طول ساخت‌وساز

با اجرای کار بهبود مخزن خدمات پایین و اتاق شیر در کارخانه تصفیه آب بموس پمپ کند.

خدمات لوله کشی ساختمان اصفهان

پیمان‌کار باید سیستم پمپ موقت را آماده کند.

.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.